Dây Cáp Bọc Nhựa

 • Kích thước đa dạng:
   • Cáp bọc nhựa 3mm
   • Cáp bọc nhựa 4mm
   • Cáp bọc nhựa 5mm
   • Cáp bọc nhựa 6mm
   • Cáp bọc nhựa 7mm
   • Cáp bọc nhựa 8mm
   • Cáp bọc nhựa 10mm
   • Cáp bọc nhựa 12mm
 • Hotline 24/7: 079 556 3639 (zalo) – 079 552 3639 (zalo)
 • Kỹ Thuật079 557 3639 (zalo)
 • Email: luoidailoc@gmail.com
 • Youtube: LƯỚI ĐẠI LỘC
 • Facebook: LƯỚI ĐẠI LỘC (TẠI ĐÂY)